Giáo Dục

Chứng chỉ AWS và Lợi ích khi có chứng chi AWS

Dịch vụ điện toán đám mây hay còn được gọi là Amazon Web Services (AWS) việc nhận được chứng chỉ AWS có thể giúp bạn bắt đầu sự nghiệp trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Cho dù mục tiêu cuối cùng của bạn là làm ở vị trí nào trong ngành liên quan này thì việc sở hữu chứng chỉ AWS sẽ giúp bạn có cơ hội nghề nghiệp rộng mở hơn.

Chứng chỉ AWS

Chứng chỉ AWS xác minh kiến thức điện toán đám mây và kỹ năng của các chuyên gia CNTT.

AWS cung cấp các chứng chỉ phù hợp với các chuyên gia CNTT làm việc ở nhiều năng lực và trình độ chuyên môn khác nhau.

Các loại công ty kỹ thuật này tìm cách có một tỷ lệ nhất định nhân viên được chứng chỉ AWS Professional và AWS Specialty trong đội ngũ nhân viên của họ.

Lợi ích khi có chứng chỉ AWS

Chứng chỉ AWS rất quan trọng đối với các chuyên gia điện toán đám mây vì chúng có thể mở ra cơ hội việc làm và nhiều kinh nghiệm thực tiễn hơn.

Khi bạn có sự phát triển và khi bạn thăng cấp với các chứng chỉ AWS cũng như các chứng chỉ CNTT khác, điều đó có thể đưa bạn lên các vị trí cao hơn trong tương lai. Đó là điều mà ai cũng mơ ước.

Nếu để ý bạn sẽ thấy các công ty ngày càng trở nên phụ thuộc vào điện toán đám mây và các dịch vụ AWS Cloud.

 • Các chuyên gia CNTT giành được chứng chỉ mới nhận được mức tăng trung bình gần 13.000 đô la.
 • Nhiều người cũng cho biết hiệu suất công việc được cải thiện và mở rộng cơ hội việc làm.

Về bản chất, chứng chỉ AWS có thể không đủ để bạn được tuyển dụng; tuy nhiên, các nhà tuyển dụng CNTT coi trọng chứng chỉ và việc học các kỹ năng AWS có thể mang lại nhiều lợi ích cho sự nghiệp của bạn.

Bạn có thể tham gia vào “Khóa học AWS” tại đây để được tư vấn lộ trình nhé!

Những kỳ thi chứng chi AWS hiện nay bạn có thể tham khảo

Hiện AWS có 11 chứng chỉ và được chia thành bốn cấp: Foundational; Associate; Professional; Specialty.

Foundational Certification

Kỳ thi này nhằm vào những người mới sử dụng đám mây AWS và cần hiểu những điều cơ bản.

Nó bao gồm khá nhiều dịch vụ AWS cốt lõi nhưng kiến thức rất nông nên các câu hỏi khá dễ dàng.

Associate Level Certifications

Đây được xem là một bước tiến lớn về độ khó so với chứng chỉ cấp độ Foundational. Nhưng gần như không khó như cấp độ chuyên nghiệp hoặc một số chứng chỉ chuyên môn khác liên quan.

Bao gồm phạm vi rộng của các dịch vụ AWS với độ sâu kiến thức mở mức trung bình. Điều này có nghĩa là bạn sẽ cần phải học một số lượng tương đối lớn các dịch vụ AWS ở mức độ hiểu biết kỹ thuật tốt.

Có 3 loại chứng chỉ:

 • AWS Certified Solutions Architect – Associate (SAA-C02)
 • AWS Certified Developer – Associate
 • AWS Certified SysOps Administrator – Associate

Professional Level Certifications

Tại đây nó thể hiện mức độ kiến thức chuyên sâu và nhằm vào các vai trò công việc của Kiến trúc sư giải pháp và Kỹ sư DevOps.

Có 2 loại chứng chỉ trong cấp độ này là:

 • AWS Certified Solutions Architect – Professional
 • AWS Certified DevOps Engineer – Professional

Các kỳ thi này có thể rất khó vì chúng bao gồm cả phạm vi dịch vụ rộng mức độ chuyên môn kỹ thuật sâu. Cho nên bạn nên tham gia bào 2 kỳ thi trên để lấy kiến thức kinh nghiệm trước nhé.

Specialty Certifications

Các chứng chỉ này tập trung vào phạm vi dịch vụ AWS hẹp hơn nhiều nhưng mức độ chuyên môn kỹ thuật rất sâu.

Bạn cần phải là một chuyên gia trong chuyên ngành bạn đã chọn trước khi tham gia các kỳ thi này.

Tuy nhiên, các chứng chỉ này có độ khó khác nhau, vì vậy hãy đảm bảo bạn đã trải nghiệm qua các kỳ thi trên nhé.

Có 5 loại chứng chỉ trong cấp độ này là:

 • AWS Certified Data Analytics – Specialty
 • AWS Certified Advanced Networking – Specialty
 • AWS Certified Security – Specialty
 • AWS Certified Machine Learning – Specialty
 • AWS Certified Database – Specialty